Sessions escolars 2024

BCN Sports Film Festival

Un dels objectius del BCN Sports Film Festival és ensenyar a gaudir i aprendre a través de l’esport. Aquestes sessions estan compostes per projeccions audiovisuals internacionals, que mostren les diverses realitats del món a través de l’esport.

L’objectiu principal d’aquestes projeccions escolars és la reflexió en temes com la immigració, la salut, els estereotips, el bullying, el rendiment o la diversitat de gènere. Per a això comptem amb la col·laboració de FILMCLUB, una entitat que promou l’aprenentatge mitjançant audiovisuals, que ha col·laborat desenvolupant els dossiers pedagògics d’acord amb les temàtiques i edats de cada sessió.

Benvinguts a les sessions escolars del BCN Sports Film Festival 2024

Vine al Museu Olímpic i gaudeix de la sessió presencial i la visita lliure al Museu o selecciona les sessions ON-LINE i treballa-la a l’aula o de manera virtual.

SESSIONS PRESENCIALS

Les sessions presencials per a centres educatius seran els dies 20, 21 i 22 de febrer del 2024 de 10 a 14 hores.

Les sessions seran gratuïtes per a escolars de Primària, ESO i Batxillerat o cicles formatius.
La jornada inclou, de manera gratuïta, una visita lliure al Museu Olímpic.
El Museu Olímpic complirà amb la normativa vigent en aquestes dates amb la finalitat de ser un espai segur. Es prega al centre el compromís del compliment d’aquesta normativa.

Per poder realitzar les sessions en la nostra seu del Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch contactar amb sessions@bcnsportsfilm.org.

SESSIONS ON-LINE

Les sessions estaran disponibles de manera virtual des del 15 de gener fins al 15 de març.

  • Totes les sessions seran gratuïtes. Es precisarà d’una sol·licitud prèvia on se sol·licitarà un responsable que es comprometi a respectar i al fet que es respecti la política de privacitat.
  • Una vegada verificades les credencials del responsable, es facilitarà una clau d’accés a les sessions.
  • Es recomana que es descarreguin el dossier pedagògic desenvolupat per FILMCLUB per a poder treballar el contingut de la sessió.

PROXIMAMENTPassos a seguir per a les sessions On-line

  1. Sol·licitar la sessió. Destacant el dia de visionat.
  2. Una vegada comprovada la sol·licitud l’organització li enviarà un mail amb l’amb la contrasenya del dia sol·licitat. La contrasenya només tindrà validesa per a aquest dia. En cas de necessitar un altre dia o més sessions s’ha de tornar a sol·licitar accés.