Notícies

Sessions escolars

  • Sessions virtuals des del 15 de gener fins al 30 de març.
  • Totes les sessions són gratuïtes. Es precirsará un responsable que es comprometi a respectar i que es respecti la política de privacitat.
  • Es facilitarà una clau d’accés a les sessions.  
  • Es recomana que es descarreguin el dossier pedagògic desenvolupat per FILMCLUB per a poder treballar el contingut de la sessió.