Política de tractament de dades de caràcter personal

De conformitat amb allò que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPDCP), les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades a un fitxer de la FUNDACIÓ BARCELONA OLÍMPICA, amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud. Així mateix, la FUNDACIÓ BARCELONA OLÍMPICA conservarà les vostres dades, sempre amb el vostre consentiment, amb la finalitat de remetre-us, en un futur, informació sobre els actes i activitats de la FUNDACIÓ BARCELONA OLÍMPICA. El fet de facilitar-nos la vostra adreça de correu electrònic, significa que doneu el vostre consentiment de manera expressa perquè us sigui enviada la informació per aquesta via. En compliment d’allò establert en la LOPDCP, podeu exercir els vostres drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals mitjançant escrit dirigit a la FUNDACIÓ BARCELONA OLÍMPICA, amb domicili a l’Avinguda de l’Estadi, número 60, de Barcelona i CP 08038, i amb NIF G-60309655. De la mateixa manera, podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment per a la recepció de comunicacions per via electrònica per mitjà d’un enllaç que trobareu en el mateix butlletí informatiu o enviant un correu electrònic a l’adreça: communication@bcnsportsfilm.org